Forretningsbetingelser

Calceku ApS bruger GBF 19 som aftalegrundlag.
Ring: 60605069jk@calceku.dk

Tillæg til GBF 19

– For at gøre klart for en kunde, har Calceku ApS tilføjer følgende til GBF 19

Punkt 2.2 b
Ved tilbud/overslag er der aldrig opfølgning med, dog har kunden 3 dage efter modtagelse af projekt, til at få uddybning. Calceku ApS har afsat maksimalt 0,25 time til dette. Al øvrig henvendelse udføres på timeløn, og mimimum 0,5 time pr. henvendelse. Timesatsen er 800 kr. + moms – medmindre andet er aftalt.
Det først fremsendt materiale er alene tegningsmateriale, efter betaling fremsendes beregninger.

Punkt 2.4
Hvis der skal udføres fundament eller fundamentet belastes anderledes efter et givet bygværk, skal der foreligge geotekniske undersøgelser / geoteknisk rapport for at bygherre er forsikret gennem Calceku ApS

Punkt 9.4

  • Rådgiverens ansvar er beløbsmæssigt begrænset til 10 gange det fakturerede beløb, dog maksimalt 15 mio for personskade, og 5 mio. for tingskade, pr. forsikringsår.

Download GBF 19

 

 

Øvrige betingelser

Calceku ApS opstarter ikke et projekt inden der foreligger en skriftlig aftale med bygherre / eksterne rådgiver, fx ved at svare “Jeg accepterer tilbud”. Ved accept af tilbud, accepteres forretningsbetingelserne automatisk.