Om Calceku ApS

Jeg hedder Jonas Kragh Ceku og er stifter og ejer af virksomheden Calceku ApS.

Jeg færdiggjorde min civil-ingeniøruddannelse i 2015 med speciale inden for konstruktioner. Efter to gode år hos Arkil Bro & Beton, valgte jeg at starte selvstændig i 2017.

Min indgang til byggebranchen startede dog allerede i 1996, hvor jeg begyndte på min vvs og energimontøruddannelse. Efter endt uddannelse arbejdede  jeg 7 år som svend, hvor jeg i denne tid også nåede at opstarte et entreprenørfirma.

Som håndværker får man en bred forståelse inden for hele byggesektoren og lærer samspillet på tværs af faggrupper, vigtigheden af samarbejde og kommunikation mennesker imellem. Så ud over den teoretiske viden fra ingeniørstudierne, og den efterfølgende erhvervserfaring, besidder jeg også en stor praktisk erfaring.

Med disse kompetencer føler jeg mig nu klar til at rådgive inden for en bred vifte af konstruktionsopgaver, hvor mine kompetencer dækker både teoretisk og praktisk.

I de efterfølgende afsnit vil jeg komme nærmere ind på, de arbejdsmetoder jeg anvender, og de værktøjer jeg bruger til statiske beregninger.

Arbejdsmetoder

For at opnå succes med et projekt, er nøglen et godt samarbejde, fælles forståelse og rettidig omhu. Det gode samarbejde opnås ved at indrage alle parter i et bygge projekt, så udover en snak med dig som bygherre, tager jeg gerne en snak med den entreprenør, du vil inddrage i projektet.

En entreprenør har ofte en foretrukken måde at udfører en given opgave på, og fremfor at jeg kommer med en færdig løsning, kan vi via en telefonsamtale hurtig finde en fælles løsning – til gavn for alle.

Jeg anser også tegningsmatrialet som utroligt vigtigt, da dette er grundlaget for at de beregninger jeg laver, faktisk også udføres efterfølgende. Derfor er mit råd altid, at du ikke skal gå på kompromis med tegningsmaterialet, og at alle involverede bliver hørt.

Statiske beregninger

Til statiske beregninger og dokumentation anvender jeg flere forskellige programmer. Mit hoved program er Scia Engineer. Scia Engineer er et 3D FEM-analyse program, der udmærker sig ved at kunne beregne alle materialer indenfor konstruktioner. Udover beregningsdelen, er Scia certificeret i BIM – work flow, hvilket betyder at et projekt nemt overføres til et 3D tegneprogram, eller importeres fra et 3D tegneprogram. Dette gør det til et utrolig effektivt værktøj, da en given konstruktion kun skal udføres en gang. SCIA Engineer har desuden en god rapport del, som nemt danner en simpel og overskuelig statisk rapport.

Ved projektering af stålkonstruktioner anvender jeg Idea Statica, som er et 3D program til stålsamlinger. Programmet er meget stærkt indenfor stålsamlinger, og der er stort set ingen begrænsninger for hvilken samling der kan udføres. Idea Statica kan også anvendes som plugin i Scia Engineer, så efter en overordnet analyse, kan stålsamlingerne færdig projekteres i Idea Statica.

Til beregning af simple bjælker anvender jeg Polybeam, som er et simpelt og meget brugervenligt program til at beregne bjælker i træ, stål og beton. Beregningen udføres hurtigt og effektivt i Polybeam – som yderligere generere en flot rapport.

Udover ovennævnte programmer, anvender jeg også excelark, til beregninge af f.eks. stabilitet og til opbygning af rapporter.

Visualisering

Ethvert byggeprojekt skal udover statiske beregninger også indeholde tegningsmateriale. Til 3D visualisering anvender jeg Allplan Engineering. Allplan er utrolig stærkt indenfor betonkonstruktioner og armering af beton, men Allplan kan også fint visualise andet byggeri. Jeg anvender altid Allplan til mine stålkonstruktioner, så kunden får både 2D tegningesmateriale og 3D isometri. Det gør at projektet hurtig videreformidles, så alle får en god forståelse for projektet.

Som SCIA Engineer, er Allplan også certificeret i BIM – work flow. Begge programmer er en del af Nemetschek Group, hvilket gør at mine programmer taler godt sammen, og derved opnås der et godt sammenhængende work flow.