Statiske beregninger ibrugtagningstilladelse

Udarbejdelse af statiske beregninger til ibrugtagningstilladelse
Få et uforpligtende tilbudSe ydelser

Står du med et nøglefærdig byggeri du ikke må flytte ind i?

Har du ikke været opmærksom på at kommunen kan forlange statisk dokumentation og energiberegninger (teknisk dokumentation) af dit enfamiliehus, sommerhus eller tilbygning? Bygningsreglementet foreskriver at alt byggeri der kræver en byggetilladelse, skal have en ibrugtagningstilladelse fra kommu­nalbestyrelsen. 

Er dit byggeriet ikke påbegyndt endnu?

Her har du stadig muligheden for at være på forkant. Jeg foreslår altid mine kunder at tage en forhåndsdialog med kommunen, så det bliver fastlagt, hvilke tekniske dokumenter de kræver for en ibrugtagningstilladelse. Har de fx krav til en samlede statisk dokumentation, iht. bygningsreglemenete kapittel 15, er det typisk ikke nok med en beregning af spær eller en bjælke. Får du udarbejdet den statiske dokumentation(ingeniørprojekt), får du som bygherre også gavn af beregninger under dit byggeri, fremfor at få dokumenteret et færdig byggeri. 

N
Du får al nødvendig statisk dokumentation til kommunen
N
Hurtig levering af professionelle beregninger
N
Kvalitet til fornuftige priser

Jonas Kragh Ceku

Konstrukstionsingeniør

Jeg er altid klar på en uforpligtende snak om dit projekt og dine ønsker.

Tlf. 60 60 50 69

Hvilket byggeprojekt mangler en  ibrugtagningstilladelse?

Nedenfor er et udvalge af ydelser, som jeg typisk hører, at en kunde ikke har fået fremsendt tilstrækkelig teknisk dokumentation – til at få en ibrugtagningstilladelse.

På siderne finder du en beskrivelse af hvad jeg udfører,  og hvad jeg skal bruge fra dig, og endelig også priser – for mine ydelser.

Jeg spænder dog bredt indenfor konstruktioner, og under ydelser(klik her) kan du læse om de ting,  jeg har ekstra fokus på.

Hvorfor kræves der statisk dokumentation?

Bygningsreglementet stiller ikke krav til statisk dokumentation af enfamiliehus, sommerhus eller tilbygning, det er alene krav fra din kommune som skal opfyldes. Du har sandsynligvis ikke været opmærksom på denne problemstilling, men jeg har oplevet det mange gange, hvor en kunde henvender sig omkring teknisk dokumentation – vedrørende en manglende ibrugtagningstilladelse fra kommunen.

 

Hvorfor få udført statiske beregninger?

Statiske beregninger har til formål at vise, at en bygnings bærende konstruktioner opfylder alle krav til styrke og anvendelighed. De udgør en del af den statiske dokumentation.

Beregningerne dokumenterer, at sikkerhed og anvendelse af bygværkets konstruktioner er i overensstemmelse med gældende normer og standarder. Beregningerne danner derfor grundlag for, at dit byggeri opføres iht. gældende byggeforskrifter.

Dette vil dog typisk være lidt sent i dit tilfælde, da dit byggeri er færdig. Der kan dog stadig godt udføres en statisk dokumentation, dog vil du ikke byggemæssig få noget ud af den, men alene en dokumentation til ansøgning af en ibrugtagningstilladelse.