Guide fjernelse af bærende væg

Har du spørgsmål?

I forlængelse af min guide: Er væggen bærende? vil jeg nu gennemgå arbejdsgangen for fjernelse af bærende væg. I guiden – Er væggen bærende? gennemgår jeg de forskellige funktioner en væg kan have, og problematikkerne omkring nedrivning af væg der enten er stabiliserende, afstivende eller bærende. Den væg jeg gennemgår i denne artikel er alene vurderet bærende, hvorfor der ikke gennemgås øvrige problemstillinger i denne artikel. Gennemgangen bliver for nedrivning af bærende væg i et plans hus

Markering af væg der ønskes fjernet

Ingeniørprojekt

I forbindelse med nedrivning af bærende væg, skal der i første omgang udføres et ingeniør projekt. Et ingeniørprojekt indeholder statiske beregninger i en statisk rapport – en rapport der godtgøre at væggen er bærende og beregninger af en bjælke, og andre projekt relevante beregninger. Udover en statisk rapport, indeholder et ingeniørprojekt også en arbejdstegning til den udførende entreprenør. På arbejdstegningen er dimensionen på bjælken og generelle noter omkring udførelsen. Et ingeniørprojekt for et enfamiliehus koster omkring 5-10.000kr, afhængigt af omfanget.

Arbejdstegning

Afstivning

Inden man kan fjerne en bærende væg, skal de overliggende konstruktioner sikres med en midlertidig afstivning. Denne afstivning kan fint være en del af ingeniørprojektet, men i enfamiliehuse er det ofte entreprenørens ekspertise der ligger til grund for en afstivning. Afstivningen består normalt af soldater og kraftig tømmer, og bærer så lasten, fra overliggende konstruktioner i stedet for den bærende væg. Principperne er vist nedenfor.

Midlertidig afstivning

Nedbrydning af væg

Når afstivningen er etableret, kan den bærende væg sikkert fjernes, da den midlertidig afstivning nu bærer alt last. I forbindelse med nedrivningen, er det en god ide at afdække gulvet med plader, så der ikke kommer mærker i gulvet under nedbrydningen og transporten ud af huset. Det kan også være fornuftig med afskærmende vægge så støv ikke kommer rundt i huset.

Oplægning af bjælke

Efter fjernelse af væggen, kan den nye bærende bjælke oplægges. Bjælken ligger enten af på eksisterende murværk, eller et par stålsøjler, afhængigt af situationen. Hvis den ligger af på murværk, råder jeg altid entreprenøren til at udskifte 3 skifte/rækker mursten under bjælken. Dette sikre at murværket har den tilstrækkelig kapacitet direkte under bjælken. Hvis eksisterende sten er fornuftige kan disse benyttes, ellers bør de udskiftes til sten med en normaliseret trykstyrke på 20MPa. Mørtlen til opmuringen kan være en KC50/50-700 tørmørtel. Efter opmuring udlægges en stål vederlagsplade, (se arbejdstegningen) så lasten centreres på murværket. Vederlagspladen lægges/nivileres i en betonpude så bjælken kommer til at ligger lige. Efter hærdning af murværk og betonpude, kan den bærende bjælke oplægges, hvorefter afstivningen kan fjernes. Hvis du vil læse mere om bjælker har jeg lavet en guide: Tryk her

Bjælke skjult af brandisolerende gips

Brandisolering
Det er vigtigt at bjælken brandisoleres efter gældende regler. Iht BR18. Du kan læse mere her omkring præ-accepterede løsninger for enfamiliehuse her: Tryk her

Hvis det er en stålbjælke, foreskriver jeg normalt altid brandgips, men en løsning kan også være at udfylde stålbjælken med ikke brandbart materiale fx mursten eller lecablokke, hvorefter bjælken omstøbes med beton. Hvis bjælken er limtræ, vil det normalt ikke være nødvendigt at brandisolerer.

Seneste artikler

Guide: Ny førstesal

Guide: Ny førstesal

Hvis du overvejer at få etableret en ny 1. sal på dit eksisterende hus, skal du helt sikkert have kontakt med en...

læs mere