Guide: Forstærkning af spær

Har du spørgsmål?

Denne artikel handler om forstærkning af eksisterende spær. Der kan være flere årsager til at få forstærket spærene og der er flere forskellige løsninger til forstærkning, fx ved at forstærke samlinger med skruer eller ved at påfører ekstra konstruktionstræ, på eksisterende spær. Udover spær kan man også forstærke træbjælker, fx limtræsbjælker.

 

Forstærkning af spær ved udnyttelse af 1. sal

Hvornår skal spærene forstærkes?

Der kan fx være i forbindelse med en renovering hvor spærene laves om fx at hanebånde eller skunkstolpe flyttes. Det kan også være ved renovering af taget, hvor tagets vægt ændres. Nedenfor er angivet typiske situationer hvor spærene skal forstærkes, eller bør vurderes om de skal forstærkes:

  • Fx nå du skal have nyt tag, normalt fra let til tung tag – læs evt. mere her: Statiske beregninger tag
  • Mere vægt ifm. opsætning af solceller
  • Ved etablering af kvist og derved skal der forstærkes og udveksles i spær
  • Store ovnlys/hæms hvor der skal udveksles og forstærkes på spærene
  • Ved ombygning hvor spærets geometri skal laves om, læs evt. mere her: spærberegninger

Nedenfor er anvist et princip når man skal udveksle ifm. etablering af kvist, her vil de spær der ikke berøres (skæres i) være de spær der skal forstærkes.

Udveksling af spær
Princip for udveksling til kvist

 

Hvordan forstærker man spær?

Der er flere forskellige løsninger ifm. forstærkning af spær, helt afhængigt af behov iht. hvad de statiske beregninger viser. Det jeg altid ser efter, er samlinger på spær, da disse ofte skal forstærkes, selv ved mindre ændringer i taget. Det er ofte sådan, at ved et nyt tungt tag, at ældre spær godt kan bære – hvis samlingerne forstærkes. Her vil der så typisk skulle isættes flere skruer i samlingerne, og evt. også krydsfinerplade, så der bliver plads til de ekstra skruer. Man skal generelt være varsom med eksisterende samlinger på ældre spær, da disse godt kan være i en dårlig forfatning. Er laskesamlingen flækket, skal denne udskiftes og der skal nye søm eller skruer i samlingen. Nedenfor er vist en samling som bør udskiftes, da den er flækket.

Flækket spærsamling
Ældre samling der skal udskiftes

Derudover skal tværsnittes også nogle gange forstærkes, fx ved påforing af ekstra træ, via lim og skruer. Her kan der fx skrues spærtræ på siden af eksisterende spær, og derved opnå en større styrke. Denne løsning anvendes ofte hvor der er en første sal, så der også kan isoleres med en tykkelse der er i overenstemmelse med nye krav. Nedenfor ses et gitterspær hvor spærhovede har fået påforet et stykke spærtræ på siden.

Forstærket spær
Forstærket spærhoved

Nedenfor er vist nogle mulige løsninger til forstærkning af spær, eller hvis man skal forstærke en træbjælke. Hvis du ønsker mere viden om bjælker så tryk her. Den typiske løsning med spær er at der enten skrues et tværsnit ovenpå eller på undersiden af spærtræet. Fordelen ved oversiden er at det er nemmere at udfører, til gengæld bliver spæret højre og dette skal indtænkes i projektet, hvorfor det skal være i forbindelse med udskiftning af tag.

Hvad koster det at forstærke spær?

En typisk forstærkning af spær, er når spærene går fra høje gitterspær, se billede “Forstærket spærhoved”. Her forstærkes spærhovedet og der påsættes hanebånd og skunkbjælke, hvorefter gitterne i gitterspærene kan fjernes. Det giver lange mere plads/rum på en første sal. Spærfoden skal normalt også forstærkes, og der udlægges bjælker/spærtræ mellem alle spær, for at styrke gulvkonstruktionen. Statiske beregninger koster ved sådan en forstærkning mellem 8.000 – 12.000 kr. inklusiv moms. Prisen er fx afhængig om der skal laves en kvist og mulighederne ifm. forstærkningen.

En anden typisk forstærkning af spær kunne også være ved at gå fra let til tungt tag, eller opsætte solceller. Her koster et ingeniørprojekt fra 3.000 – 5.000 kr. inklusiv moms. Dette er ved en mindre forstærkning fx samlinger. Skal der påfores spærtræ på eksisterende spær, bliver prisen også mellem 8.000 – 12.000 kr. inklusiv moms. Forstærkningen kunne også være ved udvekslinge mellem spær til kvist eller ovenlysvindue, her vil prisen ligge mellem 6.000 – 10.000 kr. inklusiv moms.

Kan jeg altid forstærke mine spær?

Du kan principielt altid godt forstærke dine spær, dog kan forstærkningen være så omfattende, at det bedre kan betale sig med nye spær. Skal du have nyt tag på og forstærkningen er meget omfattende, kan du stille ekstra spær mellem de eksisterende, eller helt fjerne eksisterende spær og opstille nye. Her er det vigtigt at have en god dialog med din tømrer og ingeniør, så det ikke ender med et forstærkningsprojekt der er dyrer end at opstille nye spær.

Seneste artikler

Guide: Ny førstesal

Guide: Ny førstesal

Hvis du overvejer at få etableret en ny 1. sal på dit eksisterende hus, skal du helt sikkert have kontakt med en...

læs mere