Guide – Hvilken bjælke hvornår?

Har du spørgsmål?

Denne guide omhandler spørgsmålet jeg får i ny og næ fra mine private kunder med enfamiliehuse:

 

”Hvilken bjælke anbefaler du i denne situation?

 

Hvis du bare gerne vil i kontakt med mig, omkring hjælp med beregning af en bjælke, kan du gå til denne side: Statiske beregninger af bjælke

 

Ofte overlader kunderne det også fuldt til mig, uden at spørge ind til det. Jeg er dog glad for ovenstående spørgsmål og andre spørgsmål som kunder spørger indtil. For mig, viser disse spørgsmål interesse fra jeres side, hvilket hurtigt kan skabe en god samtale. Måske, jeg godt kan lide jeres spørgsmål, fordi jeg selv stiller sådanne spørgsmål, når jeg bevæger mig ud i noget, jeg ikke – helt har styr på.

 

Nå men nok udenomssnak, lad os komme til sagen.

 

Overordnet går spørgsmålet på om det skal være en stål, træbjælke eller eventuelt en teglbjælke, og hvilke fordele den ene har fremfor den anden. Der findes selvfølgelig også betonbjælker, hvilket dog sjældent anvendes i småhuse, så jeg gemmer dette emne til en anden artikel.

 

Men lad os lige få defineret hvad en bjælke er.

 

For en ingeniør defineres en bjælke primært ud fra hvordan den er belastede, men geometri har selvfølgelig også noget at sige. En bjælke bliver tværbelastede, modsat en søjle, som er aksialt belastede. Det betyder altså ikke noget om bjælken ligger ned eller står op. 

 

Inden jeg går ind i konkrete vurderinger, vil jeg kort gennemgå fordele og ulemper, ved stål og træbjælker.

 

 

Stålbjælker

 

 + Stålbjælker er meget stærkt og højdemæssigt altid slankere end en træbjælke (ofte limtræ). Det gør at der oftest vælges stål hvor plads krav er det primære. Stål er også uorganisk og har med rette behandling meget lang levetid, og kan derfor indbygges i fx murværk, hvor den ikke umiddelbart vil være tilgængelig, for en efterfølgende udskiftning.

 

– Stålbjælker mister hurtig styrke ved varmepåvirkning (fx brand). Det gør at en bærende bjælke skal brandbeskyttes med fx brandgips, brandisolering, maling eller en omstøbning med fx beton. Reelt set er det ikke det store problem at skulle brandbeskytte stålbjælken, da de færreste ønsker en fritlagt stålbjælke i deres stue, men det er forbundet med ekstra omkostninger. Da stål er et stærkt materiale, er det også tungt, det kan derfor være besværligt at håndtere tunge stålbjælker.

 

 

Træbjælker

 

+ Vejer ikke ret meget, og er derfor forholdsvis lette at håndtere. Styrken af træ bevares i lang tid ved brand, og skal derfor normalt ikke brandbeskyttes. Der hvor en træbjælke passer ind, giver den også et flot udtryk og skal derfor ikke efterbehandles.

 

– Stor højde da styrken af træ er en 1/10 – 1/20 af stål, den kommer derfor til at fylde meget, og da det er højde der giver styrke, bliver limtræsbjælker betydelig højre end stålbjælker.

 

 

Teglbjælker

 

+ Kan designes iht. den beregnet last, hvilket giver en stor frihed ved udførelsen af en teglbjælke. Kan udføres meget stærke, og kan derfor spænde langt – optil 6m ved en højde på 200mm. Teglbjælken armeres som en betonbjælke, hvilket giver den store styrke. Teglbjælken kan yderligere designes iht. brand under produktionen. Har du et fuldmuret hus, er teglbjælker flotte og meget brugbare over alle vindues – og dørhuller.

 

– Teglbjælker er endelig kun brugbare i murværk, da den modsat stål og træ ikke er et materiale der anvendes generelt, men designes til en bestemt situation.

 

Typiske anvendelser af bjælker

 

Generelt vil jeg altid anbefale træbjælker hvis den skal indbygges i en trækonstruktion. Stål er nok den bjælke der er mest allround, og kan anvendes i mange situationer. Teglbjælken er klart den der er mest specifik, og alene anvendes ved murværk.

 

De typiske situationer, hvor jeg rådgiver en kunde om valget af bjælke type kunne være som nedenfor oplistede:

 

  • Bjælke over stort vinduesparti.
  • Bjælke ved nedrivning af bærende væg
  • Bjælke i kip

 

Bjælke over stort vinduesparti

 

Her er det helt situationen der bestemmer hvilken bjælke der er den bedste løsning, jeg gennemgår derfor nogle forskellige løsninger:

 

Hus med fladt tag (nybyg)
Jeg vil helst bruge en træbjælke ved fladt tag, da der ofte er god mulighed for at bygge en lintræsbjælke ind i taget, da der er god højde at gøre med. Her monteres træspærene ind på siden af bjælken, hvilket gør det nemt at udføre. Er huset muret og der er højde over åbningen kan en teglbjælke eller stålbjælke også anvendes.
(Ombyg) Ved ombygning er det ofte ikke muligt at indbygge en forholdsvis høj limtræsbjælke eller teglbjælke, så her anbefaler jeg en stålbjælke.

 

Hus med taghældning(nybyg)
Er der tale om skråt tag med trekantsspær, vil det typisk være en stålbjælke jeg anbefaler, ved muret huse. Ved nybyg er det også forholdsvis simpelt at brandisolere en stålbjælke. Er huset fuldmuret kan den optimale løsning også være en teglbjælke. Der er normalt ikke plads til en limtræsbjælke da den altid bliver den højeste af de tre bjælker jeg gennemgår her. Limtræsbjælken giver til gengæld rigtig god mening i et træhus, hvor jeg altid anbefaler denne. Så alle bjælketyper har berettigelse i forskellige situationer.
(Ombyg) Ved ombygning vil jeg anbefale en stålbjælke i muret huse, da denne kan bygges ind på loftet, eller lægges direkte under spærene på bagmuren. Ved placering på loftet, placeres bjælken helt ude i vinkelsamlingen (tæt ved tagrenden). Den skal dog brandisoleres, hvilket kan være vanskeligt på loftet.
Er der tale om et træhus, vil jeg klart anbefale en limtræsbjælke, da denne nemt bygges ind i væggen, under ombygningen.

 

Bjælke ved nedrivning af bærende væg (ombygning)

 

Her vælger jeg ofte en stålbjælke, men igen afhængigt af situationen. Er der fx en muret væg over som bjælken skal bære, skal der udvises forsigtighed. Murværk kan nemt revne, hvis den bærende bjælke deformere for meget. Så er der murværk ovenpå bruger jeg altid stål, medmindre det er muligt at anvende en tegloverligger.

 

Hvis den bjælke der skal indlægges er for at bære et trædæk, typisk en førstesal i et hus, vil jeg helst anvende en træbjælke. Det gør at sammenbygningen mellem dæk og bjælke er meget simpel. Limtræsbjælken kan også fremstå flot i sig selv, hvis det passer sammen med byggeriet. Hvis højden på limtræet gør at der ønskes en stålbjælke, kan dette nu sagtens udføres, og derefter brandbeskytte bjælken. Selve det at samle trædæk og stålbjælke, kræver mere arbejde end med træ/træ. 

 

Bjælke i kip

 

Når der er tale om en kipbjælke, i et enfamiliehus, anbefaler jeg altid en limtræsbjælke. Da denne skal sammenbygges med træspær og typisk vær fritlagt. Det er altså en no brainer, hvor stål ikke giver mening. Der er udmærket byggehøjde, dog vil den ofte rage ned fra loftet, hvilket også er en del af designet. Den ser flot ud og den kan fint modstå en brand.

 

Afrunding

 

Jeg har nu gennemgået tre konkrete tilfælde, jeg håber, disse tilfælde er brugbar for dit projekt. Bjælker kan jo sagtens anvende i mange andre situationer, end de førnævnte, og jeg hjælper dig gerne med at vælge den rigtige løsning, til dit byggeprojekt.

 

På denne side er er også lidt mere omkring beregning af bjælker: Statiske beregninger af bjælke

Seneste artikler

Guide: Ny førstesal

Guide: Ny førstesal

Hvis du overvejer at få etableret en ny 1. sal på dit eksisterende hus, skal du helt sikkert have kontakt med en...

læs mere
Guide: Fundering af hus

Guide: Fundering af hus

I forbindelse med ethvert byggeri skal der udføres fundering. Funderingen kan udføres på flere forskellige måder, den...

læs mere