Guide: Forstærkning af gulv

Har du spørgsmål?

Denne artikel omhandler forstærkning af et eksisterende gulv. Ofte vil det være i forbindelse med etablering af badeværelse på første sal, men det kan også være, at en overetage skal udnyttes eller der skal laves en hems. Artiklen vil primært omhandle forstærkning af gulv ved etablering af badeværelse, men de øvrige omtalte forstærkningssituationer vil også blive diskuteret. Hos Calceku ApS kan du altid få et tilbud på statiske beregninger af badeværelse, eller statiske beregninger af andet, efter dit behov.

Da eksisterende bjælker er i mindre god forfatning, blev badeværelsesgulvet forstærket.

Hvorfor skal gulvet forstærkes ved nyt badeværelse?

Når du laver et badeværelse på et eksisterende trædæk, enten på første sal, eller stueetagen hvor der er kælder over, ønskes der ofte at få udført et betondæk, ovenpå eksisterende bjælkelag. Bjælkerne skal altså bære den ekstra last fra f.eks. 6-8 cm beton, og ofte vil bjælkerne blive skåret ned, så eksisterende niveau bibeholdes. Når bjælkernes højde reduceres, taber de meget bæreevne, derudover forøges lasten, hvorfor dækket stort set altid skal forstærkes, for at bibeholde den fornødne styrke og stivhed.

Er det fx i forbindelse med hems eller etablering af en ny etage, handler forstærkningen primært om, at eksisterende bjælker ikke har været tiltænkt til beboelse. De skal derfor holde til en ny belastning fra personer og møbler osv. En helt tredje situation kan være, at eksisterende krybekælder udgraves i forbindelse med en ombygning. Her kan det så være at der fjernes flere understøtninger fra bjælkelaget, hvilket gør at der skal udføres en forstærkning af gulvbjælkerne.

Forstærkning med stål / træ

Hvilke forstærkningsløsning findes der?

Der er primært to løsninger til at forstærke dækket som jeg anvender. Den ene løsning er at forstærke dækket med bjælker i konstruktionstræ, eller i konstruktionsstål. Bjælkerne kan enten skrues sammen med eksisterende bjælker, eller de nye bjælker kan udlægges mellem de eksisterende bjælker. Uanset løsningen, skal de nye bjælker gå fra en bærende mur til en anden, så lasten afleveres sikkert til eksisterende bærende vægge. For at sikre at de bærende bjælker er dimensioneret korrekt, skal der laves en statiske beregning af bjælkerne, hvilket Calceku ApS kan være behjælpelig med. Derudover kan Calceku ApS levere tegningsmateriale til dit byggeprojekt.

Konstruktionstegning vedrørende forstærkning til badeværelsegulv

Forstærkning med træ

Fordelen ved at forstærke et trædæk med træ, er ganske simpel, at vi har at gøre med to ens materialer, der derfor også arbejder ens. Træ har den fordel, at det ikke vejer ret meget og er nemt at tilpasse direkte på pladsen til gulvet. Træbjælker fæstnes også nemt til det eksisterende etagedæk, med skruer eller bolte. 

Ulempen ved at forstærke med træbjælker er at de ikke har nær den samme styrke som stålbjælker, så det eksisterende dæk skal have en vis højde, før træbjælker giver den nødvendige styrke. Jeg vil umiddelbart vurdere at et bjælkelag skal være 15cm i højden, efter en eventuel nedskæring, for at træbjælker vil give en god løsning. Udover almindeligt konstruktionstræ, er det også muligt at forstærke med Kerto, som er et produkt som minder meget om krydsfiner. Kertobjælker giver en høj styrke og stivhed, og kan derfor også være en oplagt mulighed, dog er Kerto ikke helt så tilgængeligt som almindelig konstruktionstræ, hvilket giver lidt mere planlægning.

Forstærkning med træ

Forstærkning med stål

Fordelen ved stål er den meget høje styrke, hvilket gør at profiler der kun er 10cm høje giver meget styrke til dækket. Den høje styrke gør yderligere at deformationerne af bjælken holdes til det minimale. Problematikken ved stålbjælker, er at de ikke lige sammenskrues med eksisterende træbjælkelag. Her skal der bores huller i profilet, hvilket tager tid. Alternativt skal stålbjælkerne udlægges mellem træbjælkerne. Her kan dækket så opbygges ved at de nye stålbjælker bærer den “nye” last, som fx beton til badeværelse. De eksisterende bjælker bærer så loftet, hvilket normalt fint kan lade sig gøre, selvom bjælkerne skæres ned. Man laver så at sige to bærende systemer, for at forstærke det eksisterende gulv. Denne løsning kræver, som øvrige løsninger, selvfølgelig statiske beregninger hvilket Calceku ApS kan bistå med.

Forstærkning med stål

Overvejelser omkring løsningerne

Når jeg som konstruktionsingeniør overvejer de forskellige løsninger, er den primære faktor for valg af løsning, højden på det nedskårende dæk. Er vi fra 15cm og opefter, ser jeg i første omgang på træ, hvorimod er vi under 15cm, vil jeg starte ud med stål. Længden på bjælken har også meget at sige, så det er en helhedsvurdering. Derudover handler det også om hvilken last, der skal påføres bjælkelaget. Du er som bygherre meget velkommen til at fremsende et projekt til Calceku ApS, hvis du vil have en vurdering af dit bjælkelag, ifm. ombygningen.

Seneste artikler

Guide: Ny førstesal

Guide: Ny førstesal

Hvis du overvejer at få etableret en ny 1. sal på dit eksisterende hus, skal du helt sikkert have kontakt med en...

læs mere
Guide: Fundering af hus

Guide: Fundering af hus

I forbindelse med ethvert byggeri skal der udføres fundering. Funderingen kan udføres på flere forskellige måder, den...

læs mere